Årets FYSAK-turer skal være ferdig merket til søndag 5. mai.

FYSAK-pakker selges på SPAR, Coop Sørflatanger og hos H. Sved AS på Jøssund fra og med 2. mai. 

Husk båndtvang!

God tur!  All ferdsel på egen ansvar.