Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter er fra 28.05.  godkjent  i h.t. Folkehelseloven og forskrift “Miljøretta helsevern i skoler og barnehager”.

Godkjenningsmyndighet er Kommuneoverlegen i Midtre Namdal.

 

Les mer.....