Karrieresenteret i Nord-Trøndelag er et gratis tilbud til alle over 19 år.
De tilbyr nøytral og gratis veiledning i forhold til jobb og utdanning.
Senteret er lokalisert i Namsos og Verdal, men tilbyr veiledning flere steder i fylket.

Les mer på deres hjemmeside: www.karriere-nt.no