Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Eller er du under utdannelse? Da ønsker vi at du registrerer deg her.
I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

 

Kontaktperson: Leder brukerkontor Lill-Merethe Bye

E-post: lill-merethe.bye@flatanger.kommune.no

Tlf.nr.: 902 33 143