Endelig er den nye hjemmesida på plass. Det mangler fremdeles noe informasjon, men siden vil bli oppdatert kontinuerlig.

For å få en god hjemmeside, er vi avhengig av hjelp fra innbyggerne/besøkende. Spesielt gjelder dette oppdatering av arrangement og lignende til aktivitetskalenderen. Du kan legge inn informasjon selv eller sende e-post til postmottak@flatanger.kommune.no

NB! Informasjon som blir lagt inn på aktivitetskalenderen vises ikke umiddelbart fordi hjemmesiden først må oppdateres. Dette vil skje ca. 1 gang pr. uke. Vanligvis på mandager.