Under «boksen» Informasjon, pkt. kunngjøringer og høringer finnes utkast til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i Flatanger kommune. Utkastet legges med dette ut på høring etter forvaltningsloven § 37.

Høringsfristen settes til fredag 24.5.2017.

Her finner du utkast til forskriften

Høringssvar kan sendes til Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger eller postmottak@flatanger.kommune.no

Bakgrunn for forskriften er lovendring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, som sier «Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommune vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.»

Det tas sikte på behandling av forskriften i kommunestyrets møte den 22.juni 2017.

 

Med hilsen
Liv Ingeborg Brønstad
Helse- og omsorgssjef