Flatanger formannskap sitt forslag til Forskrift om politivedtekt for Flatanger kommune, datert 3.7.18 legges ut på høring. Ny forskrift er ment å erstatte tidligere forskrift av 9.5.1936 nr. 3112.

Forslag til forskrift ligger på kommunens hjemmeside; www.flatanger.kommune.no eller fås ved henvendelse til kommunens servicekontor, tlf 74221100

Høringsinnspill sendes Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger eller postmottak@flatanger.kommune.no innen 22.10.18.

 

Her kan du se formannskapets forslag