Bolig  Bakgrunn
Ved Kongelig resolusjon i 1828 ble det opprettet en kommisjon som skulle utrede utbygging av fyr fra Trondheimsfjorden til Lofoten. Blant flere forslag om stedsvalg ved Folla, ble øya Villa i Flatanger valgt. I 1837 var kart og tegninger klare, og etter forslag fra Fyrinspektør Schive ble det bestemt å bygge et kullblussfyr på Villa. Kullblussfyr ble valgt til tross for at blinkfyr på denne tida var tatt i bruk de fleste steder. Dermed ble fyret på Villa det siste kullblussfyret som ble bygget i Norge, kanskje det siste i hele verden. 

Bygging
I tillegg til fyret skulle det bygges to kullmagasin, fyrvokterbolig, uthus og smie. Materialene ble fraktet til Villa sommeren 1838. Steinen til tårnet fant man på Villa, bortsett fra hjørnesteinene av kleberstein, som sannsynligvis ble fraktet fra Møre. Sand til muring ble hentet på Halmøya. Støpejernkonstruksjonene til fyrhus, utvendig trapp, gelender m.m. kom fra Næs Jærnstøberi, Tvedestrand, og takstein til bolig og uthus ble levert fra Veblungsnes.
I mai 1839 startet bygginga. Det var på det meste 70 mann i arbeid, og det ble skaffet en hest til transporten fra sjøen opp til byggeplassen. Fyret ble oppført som et sekskantet tårn av hugget gråstein med et fyrhus på toppen hvor kullbålet var plassert. Fyret var nesten 15 m høgt, og lyset fra kullbålet var 39 m o.h. Med lange arbeidsdager og bra betaling gikk arbeidet greit unna, og den 1.september samme år kunne fyret tennes.
 
Drift
Bildet viser en modell av fyret slik det så ut fra 1839 til 1859
Prinsippet for et slikt kullblussfyr var mye likt det en finner i essa i ei smie. Vinden skaffet trekk nedenfra, og selve kullbålet befant seg på toppen av et trekkrør oppe i fyrhuset. Fyrvokteren brukte vinden som trekk til bålet. Ved hjelp av spjell i luftinntaket ved bakken, kunne han åpne for ulike vindretninger. I tillegg var det en automatisk trekkontroll inne i trekkrøret. Den fungerte slik at den stengte av for trekken når sterk vind truet med å blåse bålet til værs. Denne patenten var unik og kanskje den eneste i sitt slag overhodet. Ved gode trekkforhold kunne flammen bli over 1 m høg. Kull til bålet var av typen ”Parrolcoal”, dvs. svart kull fra Skotland. 
 
Ombygging og nedleggelse
Etter 20 års drift, den 25.04.1859 ble kullblusset på Villa slukket for siste gang. Fyrhuset ble revet, trekkrøret fjernet, og fyret ble ombygd til blinkfyr. Slik fungerte det til i april 1890.
Da var tida inne for en omlegging av hele fyrsystemet. Det ble satt opp blinkfyr på Gjæslingan, Halten og noe senere også ved Ellingråsa. Fyrlykta på Villa ble flyttet til Nordøyan i Vikna hvor den fortsatt er i funksjon. Bare fundamentet for blinkfyret står igjen på toppen av tårnet på Villa. Selve tårnet, som hadde vært hvitkalket, ble rødmalt med et hvitt magebelte, og Villa Fyr fikk status som sjømerke.  
 
VILLA FYR VENNEFORENING

Villa Fyr Venneforening ble stiftet 3. april 1976. Formålet var i første rekke å ta vare på fyret.
Etter at fyret fikk status som sjømerke i 1890 var det ikke vedlikeholdt, så forfallet begynte å bli omfattende. Venneforeningen inngikk avtale med Kystverket om å overta vedlikeholdet av Villa Fyr. I samarbeid med fylkeskonservatoren startet så venneforeningen et omfattende restaureringsarbeid, men fortsatt står mye arbeid igjen. Senere har venneforeningen også tatt ansvaret for vedlikehold av naustet og fyrvokterassistentboligen.
Fyret, assistentboligen og naustet er fredet.
 
Havna på sørsida av Villa er lun i all slags vær, og det er dypt nok for større båter.
Venneforeningen har satt opp kai og lagt ut flytebrygge. 
 
Naustet ligger like ved flytebrygge og kai. Kystverket flyttet naustet og brukte det til vedlikehold og lagring av merkestaker. Rester av denne virksomheten er intakt i og ved naustet. Det er nå utstyrt med gassgrill, et lite kjøkken og sitteplasser for inntil 50 personer. Men selve naustet og det historiske miljøet er bevart. Det er velegnet for reiseselskaper som ønsker å innta et måltid i et spesielt maritimhistorisk miljø.
 
Assistentboligen ligger like ved fyret, en halv times gange fra havna. (Stien er merket, skikkelig fottøy anbefales.) Boligen er utstyrt med tanke på selvhushold og overnatting. Men det sier seg selv at et gammelt fredet hus er best egnet for besøk av mennesker som forstår verdien av, og vet å verdsette et slikt historisk kulturminne. I boligen og uthuset er det til sammen 15-17 sengeplasser, samt madrasser som legges på golvet. Det anbefales å ta med sovepose, putetrekk og laken.
 
Fyret kan besøkes. Fra toppen av tårnet har en, i godt vær, et imponerende rundskue fra Kya fyr i sør til Heilhornet i Bindalen i nord i tillegg til skjærgården i Flatanger.
Ta kontakt med utleier for nøkkel til fyrtårnet. Betalingsinfo ved kaia.
 Modell villa
Leder i Villa Fyr venneforening:
Sissel Hustad, Kvaløyseterveien 75, 7770 Flatanger, mob. 976 46449. 

Kontaktperson for utleie:
Merethe E. Hepsø, 7770 Flatanger, mob. 418 14253.

Ved behov for skyss, ta kontakt med Reidar Einvik, mob. 970 10490.
 
Utbytte av turen til Villa blir større om en får guiding. Villa Fyr Venneforening arrangerer utfartsdag til Villa med matsalg og guiding første søndag i august hvert år.