I inneværende uke er det til nå foretatt overflygninger med varmesøkende kamera både på søndag og onsdag. Ingen varme områder eller punkter ble da registrert. I samme periode er det heller ikke registrert varmeutvikling fra bakkenivå.

Fra og med fredag den 14. februar kl. 8.00 vil faste brannvakter utstasjonert på Sørnesset opphøre. Fra samme tidspunkt, og foreløpig fram til mandag den 17. februar, vil området bli patruljert med nattlig streifvakt. Samtidig settes en vaktberedskap på 3 personer i hjemmevakt, og brannbil med tank vil hele tiden bli stående i beredskap på Uran. På mandag vil en ta en ny vurdering på videre vaktberedskap.