På grunn av ferieavvikling på legekontoret, vil det enklete dager ikke være mulig å få tatt blodprøver etc. Dette på grunn av lav bemanning i ukene 27-32.

GOD SOMMER

Hilsen oss på legekontoret