Sommertid er også tid for festivaler og utearrangementer. I den forbindelse kan det forekomme uheldige (og ulovlige) hendelser. Eksempler på dette kan være drikking på offentlig sted og urinering på offentlig sted og andre steder til sjenanse for barn og beboere. 

Det er grunn til å tenke over at konsekvensene av slike tilsynelatende ”uskyldige” forseelser kan få følger for den enkelte. Drikking på offentlig sted er ikke tillatt, og de som blir ”tatt” for dette må påregne at politiet slår ned på forholdet, med påfølgende bøtelegging. Dette kan senere få konsekvenser for utdanning og yrkesvalg. Ingen ønsker vel heller at uvedkommende urinerer i innkjørsler og hager. Slik oppførsel er derfor ikke på noe vis akseptabel.