Det er i samarbeid med NAV Midtre Namdal og de føringer som er gitt fra fylket, bestemt at det sammen med søknad om økonomisk sosialhjelp, skal foreligge dokumentasjon.

  • KONTO (hvis en har flere kontoer, skal det dokumenteres saldo på alle)
  • LIKNINGSATTEST FOR 2016 (dette i forhold til skatt tilgode eller restskatt)
  • KOPIER AV REGNINGER (NAV ber KUN om kopier)
  • HUSLEIEKONTRAKT (ved eventuell søknad på hjelp til husleie)

HUSK Å SKRIVE PÅ KONTONUMMER OG SIGNATUR.
DET ER INNTIL 3 UKERS BEHANDLINGSTID PÅ SØKNADENE.

 

NAV Flatanger ønsker alle en GOD SOMMER!