Det avholdes informasjonsmøte med berørte på Zanzibar Inn i dag den 29.01. kl. 10.00. Dette møtet er ikke åpent for media.  

Det avholdes pressekonferanse på kommunehuset i dag den 29.01. kl. 13.00. 

Kommunens servicekontor holdes åpent til kl. 18.00 i dag. Etter kl. 18.00 kan følgende tlf.nr. ringes: rådmann  tlf. 971 69708 el. ordfører tlf. 970 62990.

Flatanger kommune takker for alle praktiske tilbud og omtanke i forbindelse med situasjonen som er oppstått.

Vi oppfordrer fortsatt at eiere av boliger og leiligheter i kommunen og på Seter, som kan leie ut til husløse, melder dette inn til kommunens servicekontor på tlf. 74 22 11 00 eller per e-post: postmottak@flatanger .kommune.no

Berørte fastboende som ønsker oversikt over muligheter for å leie boliger/leiligheter, kan også kontakte servicekontoret.

Direkte berørte innbyggere som føler behov for å ha noen å kontakte/snakke med, kan også ta kontakt med Flatanger kommune v/Kari Leknes, tlf. 416 37009.