Med bakgrunn i ekstremvarsel av uværet Gyda er kommunen i beredskap. Situasjonen er vurdert og det er tatt forhåndsregler ved blant annet. at kommunale veier er sjekket og tiltak utført. Ved et eventuelt bortfall av telekomnettet over lengre tid, vil tiltak vurderes fortløpende.