Jubileumshefte for Flatanger kommune sitt 150-årsjubileum vil sendes ut til de fritidsboligeierne i kommunen som selv ikke bor i Flatanger. Utsending vil skje i første halvdel av desember.
 
Jubileumsheftet er allerede sendt ut til innbyggerne i Flatanger.
 
Ønsker du flere eksemplarer av jubileumsheftet?
Det kan du kjøpe på Julemessa på Vik på søndag. Heftet koster kr 150,- og betales med Vipps.
 
Fra og med mandag 22.november kan jubileumsheftet kjøpes på Servicekontoret på Miljøbygget.