Vi har startet på arbeidet med å behandle klager og spørsmål rundt takster og andre spørsmål om eiendomsskatt, etter utsendelse av orientering til grunneiere/festere. Rimeligvis ble det mye feilretting, men vi håper det aller meste er rettet etter hvert. Fristen for rettinger er ikke gått ut, men gjelder hele skatteåret.
Vi har allerede besvart de enkleste klagene. Dette er gjort på grunnlag av takstnemndas retningslinjer. De øvrige klagene er det kun takstnemnda selv som kan behandle.
De klager som gjenstår vil gå direkte til anketakstnemnda, hvis de ikke blir imøtekommet i takstnemnda. Evt. behov for ny besiktigelse vurderes fortløpende.
Svar på klagene vil derfor komme først når nemndsbehandlingen er fullført. Forhåpentligvis er de aller fleste klager ferdigbehandlet i løpet av en måneds tid.