Til kommunene i Trøndelag
 

For å begrense spredning av koronavirus utfører tannhelsetjenesten nå kun akuttbehandling. All behandling som kan utsettes, blir utsatt inntil videre.

Fylkeskommunene har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et tilbud om tannbehandling til dem som har akutte behov. Ni av de offentlige tannklinikkene i fylket er nå utstyrt for å ta imot pasienter, også pasienter som er smittet med koronavirus. Dette er følgende klinikker:  Brundalen, Byåsen, Klæbu, Levanger, Melhus, Namsos, Rissa, Skaun og Steinkjer.

Alle våre klinikker er imidlertid åpne for telefonhenvendelser, og vi ber om at de som har behov for behandling, henvender seg til sin lokale klinikk. Dette for å avlaste klinikkene som er åpne for behandling.

Tannlegevakta har nå utvidet telefontid, slik at tannlege svarer på telefon 800 41 101 mellom kl. 1530 og 2200 på hverdager.

Har du behov for tannbehandling må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Liste over offentlige tannklinikker.

Landets fylkeskommuner har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette et akuttilbud for hele befolkningen. Flere klinikker i fylket kan gi nødvendig akuttbehandling til alle typer pasienter, også de i karantene, med mistenkt eller bekreftet koronasmitte.

I helger og høytider er tannlegevakta åpen fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset har tannlegevakta utvidet telefontid.  

Telefonen er åpen fra kl. 15.30 – 22.00 på hverdager. Her svarer tannleger på helsespørsmål knytta til tannhelse. Nummeret til tannlegevakta er 800 41 101.

 

Med vennlig hilsen

 

Kari Strand

Fylkestannlege

Seksjon tannhelse

Skype: karst@trondelagfylke.no

74 17 53 65
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no