Det er opprettet en egen informasjonsside for Tannlegevakt Stjørdal og nordoverTannlegevakt Norge. Her finnes oppdatert informasjon om tannlegevaktordningen i Flatanger kommune.

Se også oversikt over tannlegevakter i Trøndelag fylkeskommune.

https://www.tannlegevakt.nu/trondelag/stjordal/tannlegevakt-stjordal-og-nordover/
https://www.tannlegevakt.nu/trondelag/