Kommunen har nå fått svar på nye vannprøver for Utvorda Vassverk, og de viser en svak forbedring. Imidlertid må kokepåbud av drikkevannet videreføres inntil videre. Nye prøver planlegges å bli uttatt den 9.mars, og vi vil informere på nytt når prøvesvar foreligger. Vi ber om at vannforbruket holdes på et normalnivå slik at vi unngår innblanding av overflatevann i systemet.

 

Flatanger kommune.