Politiet informerer nå om at berørt område blir åpnet for fri ferdsel i dag, 31.1.14 etter at kongebesøket er avsluttet, etter planen kl. 15.05.

De som finner det formålstjenlig og praktisk mulig gis samtidig mulighet til å flytte tilbake.

Kommunen vil også ta initiativ til å arrangere fellessamling for berørte og ledelse av innsatspersonell. Nærmere tidspunkt og møtested for dette blir annonsert på et senere tidspunkt.

 

Rådmann