På grunn av ferieavvikling vil det ikke bli behandlet saker som gjelder startlån og boligtilskudd før etter 15. august.