Sju partier har levert listeforslag til kommunestyrevalget 2011:

Sosialistisk Venstreparti

Kristelig Folkeparti

Venstre

Høyre

Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet

Senterpartiet