I løpet av den siste uka i november 2016 vil Flatanger kommune bosette de første flyktningene i Lauvsnes sentrum. Det kommer en mor med datter og to enslige menn til oss. De er alle fra Syria, og de er glade for endelig å ha fått en kommune de kan kalle hjem, etter en del måneder på flukt og på asylmottak. De er lettet, men samtidig er de engstelige med tanke på hva de kan forvente. Innbyggerne oppfordres til å ta godt imot dem. Er det noen som har brukbare møbler de vil gi bort eller selge til en rimelig penge er det fint.

 

Med vennlig hilsen
Somia