Sted: Statland skole
Tid: 8. mai kl. 17.00–21.00

Kl. 17.00 Gratis middag for de som ønsker  - husk å meld deg på!
Kl. 18.00 Oppstart Utopiverksted
kl. 19.30 Pause - kaffe med noe til
kl. 21.00 Slutt!

 

Begge kommunene en del av kulturminneprosjektet Fotefar mot Nord, og samarbeider om et pilotprosjekt for formidling av krigsminner og krigshistorien i Namsenfjorden.

Hva er Fotefar mot Nord?

Fotefar mot nord er en veiviser i historia i Namdalen og Nord-Norge. På 1990-tallet valgte hver kommune i landsdelen ett kulturminne (Fotefar) som bidrag til prosjektet. Til sammen gir disse et bredt bilde av landsdelens folk, natur og virksomhet gjennom 10 000 år. Nå samarbeider Sametinget og fylkeskommunene Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark om revitalisering av prosjektet med støtte fra Riksantikvaren. Fotefarene i (gamle) Namsos er knyttet til et bunkersanlegg i byen og handler om bombingen og gjenreisingen av byen. Fotefaret i Flatanger er Kystfortet på Utvorda.

Hva er et Utopiverksted?

Et sted for høyttenking, idéer og dialog på kryss og tvers av roller, sektorer og grupper! Vi skal ikke snakke om hvordan vi tror fremtiden skal bli, men hvordan vi ønsker at den skal bli. Utopiverkstedet bruker metoder for deltakende samfunnsutvikling, og inneholder en kombinasjon av ulike dialogmetoder som brukes for å komme fram til svar på hvilken samfunnsutvikling og hvilke verdier vi ønsker oss i fremtiden.  Gjennom konkrete innspill fra lokalsamfunnet ønsker vi å bruke resultatene fra verkstedet videre i prosjektet. Utopiverkstedet ledes av professor Ove Jakobsen og førsteamanuensis Vivi Storsletten fra Handelsskolen ved Nord Universitet i Bodø. De har arbeidet med denne metodikken i en årrekke og hatt verksted i mange kommuner, men har nå et samarbeid med Nordland fylkeskommune om å revitalisere Fotefar mot nord.

FOR PÅMELDING TRYKK HER