Arbeidet som skal gjøres er en hovedinspeksjon. Årsaken til at tunnelen skal inspiseres er at det har vært en del nedfall i denne tunnelen de siste årene. 

Tunnelarbeidet startet tirsdag 2. april 2024 og det antas at arbeidet vil være ferdig innen 1. mai. 

Arbeidet betyr at tunnelen stenges for all trafikk. Dette gjelder ikke for nødetater og hjemmesykepleie på akuttoppdrag.

Åpnes daglig samt to helger

Tunnelen er åpen fra kl. 10.00 til 11.00 og 15.00 til 16:00 hver dag.
Fra fredag 12 . april kl. 13.00 til mandag 15. april kl 07.30 er tunnelen åpen for fri ferdsel.
Tunnelen er også åpen for all trafikk fra fredag 26. april klokken 13.00 til mandag 29. april klokken 07.30.

Kontaktperson: 
Harald Van Der Linden
Ingeniør

Send epost
Tlf. 74 17 97 01/481 37 720