Vi har nå fått nye prøveresultat for Utvorda vassverk, og dette medfører nå at kommunen opphever tidligere gitte kokepåbud av drikkevann.

Flatanger kommune