Flatanger kommunestyre har vedtatt å opprette en årlig kommunal tilskuddsordning til private veilysanlegg langs kommunale- og fylkeskommunale veier.

Innenfor en total tilskuddsramme for hele kommunen på kr. 90.000,- gis det et tilskudd pr. lyspunkt som var etablert og i drift pr. 1.1.2022. Antall totale omsøkte lyspunkt avgjør således tilskuddssatsen.

Søknad sendes Flatanger kommune, avd NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger eller på mail til postmottak@flatanger.kommune.no.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Søkers navn, adresse og kontonummer
  • Antall lyspunkt etablert og i drift pr. 1.1.2022 som ligger langs kommunal- eller fylkeskommunal vei.
  • Kort beskrivelse av veistrekninger med privat veilys.

Søknadsfrist: 01.06.2022

Søknadsfristen er absolutt. Kontroll på søknadsopplysninger må påregnes.