Flatanger kommunestyre har vedtatt å opprette en årlig kommunal tilskuddsordning til private veilysanlegg langs kommunale- og fylkeskommunale veier.

Innenfor en total tilskuddsramme for hele kommunen på kr. 90.000,- gis det et tilskudd pr. lyspunkt som var etablert og i drift pr. 1.1.2023. Antall totale omsøkte lyspunkt avgjør således tilskuddssatsen.

Søknad sendes Flatanger kommune, avd NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger eller på mail til postmottak@flatanger.kommune.no.

Søknaden MÅ inneholde følgende opplysninger:
• Kart med avmerkede lyspunkt (kart kan skrives ut fra kommunekart.com sine sider) Antall lyspunkt i drift pr. 1.1.2023 og som ligger langs kommunal- eller fylkeskommunal vei.
• Kort beskrivelse av veistrekninger med privat veilys.
• Søkers navn, adresse og kontonummer

Søknadsfrist: 01.06.2023

Søknadsfristen er absolutt. Kontroll på søknadsopplysninger må påregnes.