Flatanger kommune har nå linket opp et nytt kommunekart med reguleringsplaner opp til sitt nettsted.

Her kan innbyggere, næringsliv, fagmyndigheter og saksbehandlere enkelt få tilgang til gjeldende data:

 • Vanlige karttjenester som mål i kart, eiendomsgrenser, bygg, terrengprofiler, tegne ut kartutsnitt med topografisk kart eller flyfoto.
 • Det spesielle er at vi har fått lagt inn alle 67 reguleringsplaner i kommunen samt arealplanen for Flatanger.
 • Planene er linket opp til planarkiv hvor du kan finne bestemmelser, plankart og planbeskrivelser.
 • Har kan du f.eks. finne hvilke byggeregler som finnes for en tomt.
 • Du kan se hvilke tomter som er ledige. (I kommunale reguleringsplaner kan det ligge noen opsjoner fra mulige tomtekjøpere. Dette avklares ved å kontakte kommunen)

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Kartverkets Elling Ringdal, Flatanger kommune, HD plan og arkitektur AS og Norkart AS. Det er kommunen som skal foreta vedlikehold av planbasen.

Link til kommunekart:

http://kommunekart.com/klient/flatanger

Link til planarkivet: (Her kan du gå rett i planarkivet)

http://webhotel3.gisline.no/webplan_5049/

Tips til å finne reguleringsplaninfo i kommunekart:

 • Zoom inn eller søk på et stedsnavn, f.eks. Kjærlighetsstien
 • Trykk med musa en gang i kartet
 • Velg «Sjekk flere kartlag» og kryss ut for reguleringsplan eller planer raster (Her kan også eiendommen krysses ut fro grenser)
 • Trykk inne i planområdet
 • HAK av pila bak reguleringsplan en eller 2 ganger og velg planregister nederst på lista.
 • Velg mellom reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse eller reguleringsplankart.

 

 • Kommunekart Flatanger.jpg