Hva er KS SvarUt?

KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Forvaltningsloven er endret til at man som hovedregel skal kommunisere digitalt. 

Vi oppfordrer alle innbyggerne i Flatanger til å opprette en digital postkasse.

Hva er digital postkasse?

 • samlet post fra det offentlige trygt og gratis på ett sted
 • varsel på SMS eller e-post når du får viktige brev
 • spart miljøet og redusert offentlige utgifter
 • tilgang til posten din der du er og når du vil
 • raskere svar og informasjon fra det offentlige
 • post fra private avsendere på samme sted

HVA ER DIGITAL POSTKASSE

En digital postkasse blir ditt eget trygge arkiv, hvor du lett finner igjen post fra det offentlige når du har bruk for det. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å skåne miljøet.  Du kan velge mellom to postkasser. De er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet.

Med digital postkasse får du

 • samlet post fra det offentlige trygt og gratis på ett sted
 • varsel på SMS eller e-post når du får viktige brev
 • spart miljøet og redusert offentlige utgifter
 • tilgang til posten din der du er og når du vil
 • raskere svar og informasjon fra det offentlige
 • post fra private avsendere på samme sted

http://www.youtube.com/watch?v=TolO-RVkg80

Hvordan skaffer jeg meg en digital postkasse?

Det offentlige har inngått avtale med to leverandører av postkasser, Digipost og e-Boks. Du velger selv den postkassen du liker best.

 1. Gå til nettstedet www.norge.no.

 2. Klikk på Velg digital postkasse.

 3. Les informasjonen og velg e-Boks eller Digipost.

 4. For å opprette en digital postkasse fra e-Boks må du identifisere deg elektronisk med BankID, BankID på mobilBuypass ID eller Commfides.

  For å opprette en digital postkasse fra Digipost må du identifisere deg elektronisk med BankID, BankID på mobil eller Buypass ID.

 5. For å lese post fra det offentlige må du logge inn via ID-porten.

Du oppretter postkassen hos Digipost eller e-Boks. Får du problem med å opprette den postkassen du ønsker, kan du kontakte brukerstøtten til den postkassen du har valgt.

Koster det noe å ha digital postkasse?

Nei, digital postkasse for innbyggerne er gratis å opprette og bruke. Laster du selv opp mange dokumenter eller bilder, må du betale for å få lagringsplass ut over 1GB.

Slik fungerer det når du mottar digital post

 • Når du mottar post, vil du få varsel i app, på SMS eller e-post.  Slik slipper du å sjekke postkassen for ny post hver dag.
 • Dersom du har digital postboks, blir post liggende der til den blir åpnet og lest. Privatpersoner har det samme ansvaret for å hente/åpne posten sin her, som for post som går til en fysisk postkasse.
 • Brev som går til Altinn (dvs at du ikke har opprettet digital postboks), og som ikke blir åpnet innen 3 dager, sendes ut som brev i posten. Du får altså informasjonen uansett.

Hvorfor trenger jeg digital post når jeg har e-post?

Det offentlige kan ikke sende sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysninger, på e-post. Manglende kryptering i e-postløsninger gjør dette til en svært usikker kanal. Digital post er kryptert og er derfor en sikker kanal som nå innføres i alle landets kommuner.

Vil du fortsatt motta post på papir?

Dersom du ønsker å reservere deg mot å motta posten digitalt, kan du gjøre det ved å ringe gratis på  tlf. 800 30 300 eller på www.norge.no/reservasjon

Dersom du ikke har opprettet digital postboks, og ikke har reservert deg, vil du motta posten via Altinn. Som det framgår ovenfor, vil brev sendes ut på papir dersom den ikke åpnes i Altinn innen 3 dager. 

Post til firma, lag og foreninger

Firma, lag og foreninger som er registrert i enhetsregisteret har ikke muligheter for å reserverer seg fra å motta digital post. Det er vanligvis leder som er registrert som bruker i Altinn, men posten håndteres ofte av andre. Det er da viktig å gi tilgang til rette vedkommende. Det er også viktig at det er registrert mobilnummer eller e-postadresse for varsling om post i Altinn.

Endre kontaktinformasjon

Du får varsel på SMS eller e-post når du mottar brev i din digitale postkasse. Du kan endre kontaktinformasjonen (SMS og e-post) i din digitale postkasse eller på www.norge.no

Har du spørsmål?