Britt Kristiansen (helsesøster)

Telefon konto                                 74 22 11 33

Privat                                              74 28 81 42

Telefon mobil                                 99 49 93 05

Kari Leknes      (sosialleder)

Telefon konto                                 74 22 11 31

Telefon mobil                                 41 63 70 09

Lill-Merethe Bye

Telefon kontor                                74 22 10 25

Telefon mobil                                 95 88 35 77

Liv Brønstad

Telefon kontor                                74 22 11 30

Privat                                              74 28 84 14

Telefon mobil                                  97 53 41 24

Ragnhild Sivertsen

Telefon mobil                                   97 09 36 86

 Olav Jørgen Bjørkås                      

Telefon mobil                                     97 06 29 90

Privat                                                74 28 83 52

Rune Strøm

Telefon mobil                                  97 16 97 08

Privat                                               74 28 97 13