På grunn av smittesituasjonen, blir kommunestyremøte 10. februar kl. 16.00 gjennomført som Teams-møte.

Klikk her for å delta i møtet