På grunn av smittesituasjonen, blir kommunestyremøte 16. desember kl. 14.00 gjennomført som teams-møte.

Klikk her for å se på møtet