På grunn av smittesituasjonen, blir kommunestyremøte 22. april kl. 16.00 gjennomført som teams-møte.

Klikk her for å se på møtet