Grunnet behov for rask behandling av to politiske saker, vil det bli avholdt et ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag 28. februar, kl. 16.00 – 17.00.
Møteinnkalling og sakliste ligger på kommunens hjemmeside under fane; Politikk – Møtedokumenter

Klikk her for å bli med i møtet