Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

 

I Flatanger kommune er det ingen lokale råd eller regler utover de nasjonale.

 

Detaljert informasjon om hvilke nasjonale råd og regler som gjelder finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/?fbclid=IwAR1vWcIEVCR6wgICn1ML-ZfNUTNusbpLm3pg3NKRcUXxNTfs06azlCujUMo