Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Dette er de nasjonale tiltakene