Da har vi gjennomført all nødvendig saksbehandling og vi er i gang med å informere om det endelige resultatet av de siste klagene på aktuelle eiendommer.

Anketakstnemnda har befart alle eiendommer som var med i klagebehandlingen og gjort endelig vedtak. Vi kan her nevne for ordens skyld at det ikke var krav om verken varsling eller tilstedeværelse fra grunneierne da Anketakstnemnda var rundt på befaring. Men befaring var helt nødvendig. 

Senere vil takstnemnda evaluere eiendomsskatteordningen. I denne sammenhengen har det kommet innspill fra Anketakstnemnda og Formannskapet.
 
Det er fortsatt mulig med feilretting for inneværende skatteår så vi vil absolutt anmode om at man kontrollerer om innholdet i takstrapportene dere har fått er riktig.
 
Takk for samarbeidet så langt.