Det gjelder for sivile eksplosiver som oppdages/befinner seg på privat eiendom og som ikke kan brukes lovlig. Spesielt bør eiere av gårdsbruk undersøke om det ligger eksplosiver lagret i låver, skjul m.v. Ikke rør eksplosivene, men ta kontakt med lokalt politi innen 1. desember. De som melder fra risikerer ikke straff eller kostnader i forbindelse med tilintetgjøringen.

Les mer på www.dsb.no