Kommunene Flatanger og Namdalseid har for 2014(med mulighet for forlengelse i 2 år) fått tilskuddsmidler fra Kreftforeningen, og har opprettet en kreftkoordinator i 50 % stilling.
 
Dette vil gi kreftpasienter i Flatanger og Namdalseid ett styrket tilbud i forhold til det som er i dag.
 
Oppgavene for kreftkoordinatoren er å være synlig og tilgjengelig overfor kreftpasienter og pårørende/familie, ha oversikt over tilbudet i kommunene, gi informasjon, råd og veiledning til alle faser av et sykdomsforløp.
 
Det kan tas direkte kontakt med kreftkoordinator eller kontakt kan også formidles via legetjenesten i kommunen
 
Kontaktinformasjon til vår nye kreftkoordinator er.
Navn:         Beate Ramberg Myren
Telefon:     48 04 75 08
 
Beate har kontordager på tirsdager (Namdalseid) og torsdager (Flatanger). Når hun er i Flatanger vil hun være å treffe på helse-etaten.