Nasjonale myndigheter melder at de følger med på trusselbildet for Norge som følge av krigen i Ukraina, men at det ikke er grunn til å heve beredskapen nå. Kommunen følger rådene til nasjonale myndigheter.

Jodtabletter
Flatanger kommune har jodtabletter på lager i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi følger nøye med på utviklingen. Vi er klare til å iverksette utdeling umiddelbart om nasjonale myndigheter bestemmer dette.

Denne beredskapen retter seg mot barn og unge under 18 år og gravide og ammende. Det er lagt opp til at øvrige mellom 18 og 40 år selv må vurdere å anskaffe jodtabletter til oppbevaring i egen bolig.

Utleveringssted avklares når behovet oppstår – avhengig om det er hverdag eller helg, og de retningslinjer som sentrale myndigheter gir. Vi oppfordrer til å følge med her på kommunens hjemmeside for informasjon.

Kommunen har sendt ut skjema til foreldre for å innhente samtykke til utlevering av jodtabletter til barn og unge i skoler og barnehager dersom dette skulle bli aktuelt.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina.

Jodtabletter skal kun benyttes dersom nasjonale beredskapsmyndigheter varsler kommunene om dette.

 

Egenberedskap
På hjemmesiden til Sikker hverdag finner du mer informasjon om egenberedskap og hva du kan gjøre selv: https://www.sikkerhverdag.no/

Noen å snakke med?
Dersom du har behov for noen å snakke med noen finnes det flere du kan kontakte.

På helsenorge.no finner du flere chat- og telefontjenester:https://www.helsenorge.no/koronavirus/trenger-du-noen-a-snakke-med/#hjelpetelefoner-og-chat 

På sidene til Utdanningsdirektoratet finner du råd om hvordan du snakker med barn og unge om kriser: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-etter-kriser-og-traumer/