Under åpning av kommunestyrets sommermøte 18.06.2020 ble Arne Skorstad tildelt KS sin hedersmedalje.
Arne ble hedret for sin innsats gjennom 30 år som brannmann og 24 år som politiker i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg NMT, varaordfører og den faste plan- og byggekomite.