Søknadsskjemaene for årets kulturmidler fås på servicekontoret på Miljøbygget.

Behandling av søknadene:

  • Alle leverer sin søknad på servicekontoret, selv om søknaden senere skal behandles lokalt av grendelaget.
  • Grendelagene fordeler midlene i samråd med boområder/velforeninger/lag og foreninger i sine kretser.
  • Oppvekst- og kulturkontoret fordeler midlene til lag og foreninger som dekker hele kommunen.

Det er i år kr. 35.000,- til fordeling. I tillegg til disse midlene, er det mulig å søke om tilskudd til ekstraordinære kulturtiltak. Det gjelder lag og foreninger som har prosjekter som går utenom den vanlige driften. De ekstraordinære kulturmidlene kan det søkes om hele året.

Formål med kulturmidlene.

Kulturmidlene skal bidra til å stimulere/øke aktiviteten i de frivillige lag og organisasjoner.

Prioriteringer.

  • Tiltak som direkte vil styrke kulturlivet og kulturaktiviteten i boområdene/grendene/kommunen.
  • Tiltak av/for tenåringer.
  • Fellestiltak for barn/unge og eldre.