28 elever har søkt kulturskolen kommende skoleår. Det er betydelig flere enn elevtallet de to siste åra. Flott at så mange vil drive med musikk og sang !

 

Alle søkerne vil å tilbud om plass, og de aller fleste vil få tilbud om førstevalget.

 

Lærerne vil ta nærmere kontakt med dere angående tidspunkt for oppstart m.m.

 

Hilsen

 

Rektor/oppvekstsjef