Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for kommunale tjenester i 2014 er utlagt til alminnelig ettersyn fra 04. desember og fram til kommunestyrets behandling 18.12.2013.

 
Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 18.12.2013 kl. 12.00.