Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m/forskrift, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn. 

Marine Harvest Norway AS
Kontaktperson: Knut Staven
Lokalitet:  Almurden

  • Endring arealet for lokaliteten Almurden ved at lokaliteten blir noe kortere og bredere og flyttes noe mot sør-vest og ut i fjorden.

Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig innsyn ved avdeling for næring, miljø og teknisk, Lauvsnes.  Frist for uttalelse er satt til 20.02.2015.  Eventuelle merknader sendes Flatanger kommune, avd. NMT, 7770 FLATANGER.                                                                                

Vår ref. 2014/694712 bes oppgitt ved henvendelse