Kontaktperson: Per Anton Løfsnes
Lokalitet:  Kvalrosskjæret

  • Endring arealet for lokaliteten Kvalrosskjæret slik at anlegget blir orientert i retning sør-nord.Det omsøkte anlegget har 6 merder på rekke med forflåte vest for anleggets nordligste del.

Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig innsyn ved avdeling for næring, miljø og teknisk, Lauvsnes.  Frist for uttalelse er satt til 11.03.2015.  Eventuelle merknader sendes Flatanger kommune, avd. NMT, 7770 Flatanger.                                                                                         

Vår ref. 2014/868416 bes oppgitt ved henvendelse