Flatanger kommune har 19.01.2016 i sak 2/16 vedtatt å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel for Flatanger kommune for 2016 - 2026 til høring og offentlig ettersyn i perioden 20.02.16. - 09.04.16.  Dette i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

Forslaget finnes ved Flatanger folkebibliotek, på kommunens servicekontor, Flatanger kommune og på hjemmesiden til Flatanger kommune; flatanger.kommune.no.

Uttalelser og innsigelser sendes: Flatanger kommune, Servicekontoret, 7770 Flatanger eller e-post:

postmottak@flatanger.kommune.no innen 09.04.2016.

Vår ref. 2016/2006 bes oppgitt ved henvendelse.

Med hilsen
Øivind Strøm
Veileder landbruk og næring

Planbeskrivelse arealplan
Planbestemmelser og retningslinjer
Plankartet
Plankart Lauvsnes