I følge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m/forskrift, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Namdal Settefisk AS
Kontaktperson: Kåre J. Devik
Lokalitet: Havsteinsundet i Flatanger kommune

Søknaden gjelder:
Søknad om ny lokalitet for torskeoppdrett. Det søkes om etablering av en ny lokalitet for torsk med 3120 tonn MTB.

Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig ettersyn hos Flatanger kommune v/avdeling for næring, miljø og teknisk. Frist for uttalelse er satt til 07.09.2020. Eventuelle merknader sendes til Flatanger kommune, avd NMT, Lausneshaugen 25, 7770 Flatanger, eller postmottak@flatanger.kommune.no.

Vår ref. 2020/850-5 bes oppgitt ved henvendelse.

Teknisk sjef