Reguleringsplan for Småværet i Flatanger er stadfestet og under utbygging med bl.a. vei inn i feltet.
Hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk har vedtatt at det velges et veiadressenavn for hele planområdet – og har foreslått at det blir «Småværhaugan».

Saksfremlegget med vedtak og reguleringsplankart ser du her: Saksfremlegg
                                                                                                              Reguleringsplankart

Uttalelse til navnevalget sendes: Flatanger kommune, avd. NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger eller postmottak@flatanger.kommune.no.
Høringsfrist: 16.03.2020.”

Vår ref. 2020/229-6 bes oppgitt ved henvendelse.

Med hilsen

Morten Kristiansen
Ingeniør oppmåling